Hulp bij lezen en schrijven op school

Als school wil je natuurlijk de leerlingen het juiste onderwijs en begeleiding aanbieden.

Helaas is dit in de praktijk niet altijd even makkelijk.
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan de leerkrachten kunnen bieden. Soms kunnen leerlingen het tempo van de klas niet bijhouden en raken verder achter.

In zulke gevallen biedt Leesmaat hulp op school!

Leesmaat biedt aan scholen:

Expertise voor hulp aan leerlingen met een leesachterstand en spellingsproblemen

Het in beeld brengen van de achterstand en de hiaten bij kinderen op het gebied van lezen en schrijven

Begeleidingsplannen met concrete doelen

Ondersteuning met de methode die het beste past bij de school en het kind

Meer effectieve leestijd voor leerlingen in ondersteuningsniveaus 2 en 3

Evaluatie van de resultaten na 10-12 weken

Leesmaat is er voor alle kinderen die meer nodig hebben om tot goede lees- en spellingsvaardigheden te komen.

Leesmaat biedt aan scholen:

Expertise voor hulp aan leerlingen met een leesachterstand en spellingsproblemen

Het in beeld brengen van de achterstand en de hiaten bij kinderen op het gebied van lezen en schrijven

Begeleidingsplannen met concrete doelen

Ondersteuning met de methode die het beste past bij de school en het kind

Meer effectieve leestijd voor leerlingen in ondersteuningsniveaus 2 en 3

Evaluatie van de resultaten na 10-12 weken

Leesmaat is er voor alle kinderen die meer nodig hebben om tot goede lees- en spellingsvaardigheden te komen.

Leerlingen verdienen de juiste begeleiding die precies bij hen past.

Een specialist neemt de tijd om hen hierbij te helpen. Juist als de leerkracht er niet aan toe komt.

Werkwijze bij ondersteuning op school

Leesmaat bespreekt de behoefte en wensen van de school. Samen bekijken we welke leerlingen ondersteuning nodig hebben en welke ondersteuning het beste past.

Voor de leerlingen die ondersteuning van leesmaat krijgen wordt samen met school een plan opgesteld. Dit plan wordt opgesteld op basis van de informatie die de school aanlevert. Als het nodig is kan ik aanvullend onderzoek doen.

De ondersteuning wordt bij voorkeur individueel gegeven. Zo kan ik goed aansluiten bij de talenten van het kind. Ondersteuning in kleine groepjes van maximaal 4 leerlingen is ook mogelijk. De groepjes worden dan samengesteld op basis van leerlingen met vergelijkbare hiaten in de ontwikkeling en vergelijkbare ondersteuningsbehoeften. 

Na een periode van 12 weken volgt een schriftelijke evaluatie. Samen met de onderwijsexperts van uw school bepalen we opnieuw welke leerlingen verdere ondersteuning nodig hebben. 

Ik geef ook advies als er sprake is van een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Bij een vermoeden van ernstige dyslexie, kan de leerling worden aangemeld voor gespecialiseerde diagnostiek bij de daartoe geëigende instanties. De taalspecialist levert een bijdrage aan het aantonen van intensieve begeleiding.

Werkwijze bij ondersteuning op school

Leesmaat bespreekt de behoefte en wensen van de school. Samen bekijken we welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. 

Voor de leerlingen die ondersteuning van leesmaat krijgen wordt samen met school een plan opgesteld. Dit plan wordt opgesteld op basis van de informatie die de school aanlevert. Als het nodig is kan ik aanvullend onderzoek doen.

De ondersteuning wordt bij voorkeur individueel gegeven. Zo kan ik goed aansluiten bij de talenten van het kind. Ondersteuning in kleine groepjes van maximaal 4 leerlingen is ook mogelijk. De groepjes worden dan samengesteld op basis van leerlingen met vergelijkbare hiaten in de ontwikkeling en vergelijkbare ondersteuningsbehoeften. 

Na een periode van 12 weken volgt een schriftelijke evaluatie. Samen met de onderwijsexperts van uw school bepalen we opnieuw welke leerlingen verdere ondersteuning nodig hebben. 

Ik geef ook advies als er sprake is van een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Bij een vermoeden van ernstige dyslexie, kan de leerling worden aangemeld voor gespecialiseerde diagnostiek bij de daartoe geëigende instanties. De taalspecialist levert een bijdrage aan het aantonen van intensieve begeleiding.

Tarieven

Ondersteuning bij lezen en schrijven voor scholen is €81,70 per uur (inclusief 21% BTW ).
Bij het eerste gesprek bepalen we waar ik als taalspecialist voor ingezet word en voor hoeveel uren.

Voor elke sessie reken ik per leerling 15 minuten verwerkingstijd. Dit heb ik nodig voor het verwerken van gegevens van elke sessie zodat ik optimaal kan aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van elke leerling. 

Voor het werk voor begeleidingsplannen en evaluaties rekening ik het uurtarief.

Rekenvoorbeeld tarieven:

1 leerling 45 minuten contact  +  15 minuten verwerking = €81,70 incl BTW

4 leerlingen 60 minuten contact  +  4 x 15 minuten verwerking = €163,35 incl BTW

8 leerlingen 2 x 30 minuten contact   +  8 x 15 minuten verwerking = €245,00 incl BTW

Kan Leesmaat je helpen?

Neem vrijblijvend contact op.

Graag nodig ik u uit voor een oriënterend gesprek om te kijken wat ik voor uw school kan betekenen.

Voor dit eerste gesprek worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.